Myndigheder

Nordfyns kommune

Henvendelser om, renovation, byggesager lokalplaner mm. link nordfynskommune.dk

Kystdirektoratet

Henvendelser om kystbeskyttelse mm link kyst.dk

Beredskabet

Henvendelser om alarmering ved oversvømmelser mm. nordfynskommune.dk/erhverv/beredskabet

Nyttige link

Hasmark Strands Sommerhus Forening

Hasmark Vandværk Andelsselskab

Nordfyns Vandværk

Interesse areal for dige- og pumpelag på kort materiale