Generalforsamling

Der afholdes orinær genralforsamling mandag den 24. april 2023 kl. 19:00 i Otterup Idrætscenter
med følgende dagsorden – Indkomne forslag ligger under generalforsamling.
HUSK at medbringe ejendomsskattebillet til legitimation.