Fjernelse af Hybenroser

Fjernelse af Rynket Rose (hybenroser) er i øjeblikket stillet lidt i bero.