Nyheder

Vestre Strandvej – fliserenovering

På grund af regnvejret er det ikke muligt at støbe de nye fliser i uge 28. Entreprenøren ønsker ikke at udføre arbejdet i hovedferien, men vil udføre arbejdet i ugerne 35 og 36.

De gener, sommerhusejerne langs med strækningen har, beklager vi.

Yderligere oplysninger kan fås hos:

Per Rasmussen
Norup Entreprenør & Vognmand ApS
Møllevej 66 5450 Otterup
64823357/40293857

Bestyrelsen

Vestre Strandvej – fliserenovering

Strækningen er udpeget som forsøgsstrækning med en ny støbning oven på de gamle fliser. Entreprenøren skal bruge en rabat på 30 cm fra de gamle flisers kant på begge sider. Nogle steder vil det kræve, at pæle mm opsat helt ud til fliserne skal fjernes. Det påhviler ejerne at fjerne stolper mm.. Arbejdet vil blive udført i uge 25 og 26. Vi beklager de gener, dette medfører. Fliserne bliver støbt 10 cm højere end de nuværende fliser.
Bestyrelsen

Referat fra generalforsamling 2024

Referat fra årets generalforsamling den 29. april 2024 er indlagt under generalforsamlinger
2024-06-06

Græsslåning forsommer 2024

Græsslåningen påbegyndes i uge 21 og forventes at vare 14 dage.
Græsset bliver slået 1½ meter fra fliserne og nedad digeskråningen.
Bestyrelsen

Generalforsamling mandag den 29. april 2024

Der afholdes ordinær generalforsamling i Otterup Idrætscenter mandag den 29. april 2024.
Dagsorden kan findes under Generalforsamlinger og Årsrapporten for 2023 kan findes under årsrapporter.
Opdateret 10. april 2024
Bestyrelsen

Generalforsamling 2024

Der afholdes ordinær generalforsamling i Det Nordfynkse Kystsikrings-, dige- og pumpelag mandag den 29. april 2024 kl. 19:00 i Otterup Idrætscenter.
Bestyrelsen.

Årsrapport og udvidet dagsorden lægges op efterfølgende.

Forslag til generalforsamling

Skal være fremsendt senest den 15. februar.

Både med mere på forstranden

I henhold til Naturbeskyttelseslovens § 22, er det i perioden 1. oktober til 1. april, ikke tilladt at have både liggende på strandbredden. Bestyrelsen har konstateret, at der på strandbredden er opsat andre løse genstande som bord bænkesæt, trailere mm., disse genstande er det heller ikke tilladt at have stående på strandbredden, i ovennævnte periode.
Bestyrelsen

Græsslåning diger

Græsslåning anden gang påbegyndes i uge 35 og forventes afsluttet i uge 36.
Digerne vil denne gang blive slået ned til digefoden på begge sider.

Opdateringer 2023-05-24

Bestyrelsesoversigt er opdateret
Sommerhusforeninger Egebjerggaard – Tørresø er opdateret
Sommerhusforeninger Kristiansminde – Jørgensø er opdateret