Nyheder

Opdateringer 2023-05-24

Bestyrelsesoversigt er opdateret
Sommerhusforeninger Egebjerggaard – Tørresø er opdateret
Sommerhusforeninger Kristiansminde – Jørgensø er opdateret

Bølgebrydere ud for Soldalen

COWI´s projektforsalg A099040-006 ver 2

Referat generalforsamling 2023

Indlagt på hjemmeside 2023-05-23

Græsslåning

Påbegyndt den 23. maj der holdes pause i pinsen fra og med fredag til og med tirsdag.
Der slås en meter fra fliser på begge sider af fliserne. Varighed ca. 14 dage.

Generalforsamling

Der afholdes orinær genralforsamling mandag den 24. april 2023 kl. 19:00 i Otterup Idrætscenter
med følgende dagsorden – Indkomne forslag ligger under generalforsamling.
HUSK at medbringe ejendomsskattebillet til legitimation.

Generalforsamling 2023

Generalforsamling afholdes mandag den 24. april 2023 kl. 19:00


Dagsorden ordinær generalforsamling i Otterup Idrætscenter mandag den 24. april 2023 kl. 19:00

Husk at medbringe ejendomsskattebillet som dokumentation for ejerskab.

Forslag til generalforsamling 2023

Husk at sidste frist for indsendelse af forslag til generalforsamlingen skal være fremsendt senest den 14. februar 2023

Både på forstranden

Se her

Skråningssikring efterår 2022

Strækningen Kristiansminde (del) Kildevænget og Kystvejen opstartets tirdag den 25. oktober 2022

Græsslåning efterår 2022

Vi er nu påbegyndt med at slå græs på digerne i uge 37. Slåningen vil denne gang omfatte både den ind- og udvendige sider af digeskråningerne.