Nyheder

Både med mere på forstranden

I henhold til Naturbeskyttelseslovens § 22, er det i perioden 1. oktober til 1. april, ikke tilladt at have både liggende på strandbredden. Bestyrelsen har konstateret, at der på strandbredden er opsat andre løse genstande som bord bænkesæt, trailere mm., disse genstande er det heller ikke tilladt at have stående på strandbredden, i ovennævnte periode.
Bestyrelsen

Græsslåning diger

Græsslåning anden gang påbegyndes i uge 35 og forventes afsluttet i uge 36.
Digerne vil denne gang blive slået ned til digefoden på begge sider.

Opdateringer 2023-05-24

Bestyrelsesoversigt er opdateret
Sommerhusforeninger Egebjerggaard – Tørresø er opdateret
Sommerhusforeninger Kristiansminde – Jørgensø er opdateret

Bølgebrydere ud for Soldalen

COWI´s projektforsalg A099040-006 ver 2

Referat generalforsamling 2023

Indlagt på hjemmeside 2023-05-23

Græsslåning

Påbegyndt den 23. maj der holdes pause i pinsen fra og med fredag til og med tirsdag.
Der slås en meter fra fliser på begge sider af fliserne. Varighed ca. 14 dage.

Generalforsamling

Der afholdes orinær genralforsamling mandag den 24. april 2023 kl. 19:00 i Otterup Idrætscenter
med følgende dagsorden – Indkomne forslag ligger under generalforsamling.
HUSK at medbringe ejendomsskattebillet til legitimation.

Generalforsamling 2023

Generalforsamling afholdes mandag den 24. april 2023 kl. 19:00


Dagsorden ordinær generalforsamling i Otterup Idrætscenter mandag den 24. april 2023 kl. 19:00

Husk at medbringe ejendomsskattebillet som dokumentation for ejerskab.

Forslag til generalforsamling 2023

Husk at sidste frist for indsendelse af forslag til generalforsamlingen skal være fremsendt senest den 14. februar 2023

Både på forstranden

Se her