Både på forstranden

Opmærksomheden henledes på, at det er forbudt, at have både og andre anlæg mm. liggende på forstranden (området foran digerne) og på digeskråningerne
langs med hele kyststrækningen (Egebjerggaard – Hofmansgave).
Både, der henligger ulovligt, vil uden nærmere varsel kunne blive fjernet for ejerens regning. På forstranden gælder forbudet kun i vinterhalvåret 1. oktober – 1. april.

Bestyrelsen