Forstranden – Både vinterhalvår

Opmærksomheden henledes på, at der er forbudt, at have både og andre anlæg mm. liggende på forstranden (området foran digerne) og på digestråningerne langs med hele kyststrækningen (Egebjerggaard – Hofmansgave).

Både, der henligger ulovligt, vil uden nærmere varsel kunne blive fjernet for ejerens regning.

På forstranden gælder forbudet kun i vinterhalvåret 1. oktober – 1. april.